Retourbeleid

Retourprocedure

Als consument kunt u de verkoopovereenkomst, die is ontstaan door de koop van één of meer artikelen bij onze webshop, binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden (herroepen). Deze 14 dagen gaan in op het moment dat u uw bestelling heeft ontvangen. Tijdens deze 14 dagen zichttermijn heeft u de mogelijkheid om het artikel te bekijken, dan wel te beoordelen. U maakt gebruik van het herroepingsrecht wanneer u ons per e-mail of telefonisch laat weten dat u de overeenkomst wilt herroepen.

Zodra wij hebben vernomen dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging toe. Het volstaat om de herroeping aan ons mede te delen binnen de termijn van 14 dagen.

Restitutie & retour zenden

Wanneer u de volledige overeenkomst herroept, dan streven wij er naar het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten binnen 10 werkdagen naar u te restitueren. Deze 10 werkdagen gaan van kracht op het moment dat wij uw bestelling retour hebben ontvangen. De verzendkosten die u dient te maken om de bestelling retour te zenden zijn echter wel voor uw eigen rekening. U dient de bestelling niet later dan 14 dagen na de datum waarop u ons de herroeping mede heeft gedeeld te retourneren.

Retouradres:

Graag ontvangen wij bij de retourzending de originele pakbon. Indien u deze niet meer heeft, dan kunt u een een briefje bij voegen met het ordernummer.